Banner
1. Asanace území skládky kůry - BIOCEL Paskov a.s.
2. Příprava území pro výstavbu závodu - Mayer Melnhof Sage a.s.
3. Rekultivace - Oprechtický odval - Důl Staříč - OKD a.s.
4. Sanace laguny Lhotka - OKD a.s.
5. Rekultivace - Centrální odval Zárubek - OKD Rekultivace Havířov a.s.
6. Revitalizace karvinských toků - město Karviná
7. Těžba stavebních písků a následná rekultivace území - vlastní - INGEA realizace s.r.o.