Banner
Předmět činnosti:
  • Sanace a rekultivace území
  • Nakládání s odpady kategorie O
  • Úprava a využití biologických odpadů
  • Využití odpadů
  • Příprava území pro stavby
  • Výroba kompostu
  • Výkopové práce
  • Těžba surovin
  • Obchodní činnost
  • Investorská činnost v oblasti těžby surovin