Banner

Společnost INGEA realizace s.r.o. vznikla v roce 1994 jako subjekt zabývající se činnostmi souvisejícími s likvidací starých ekologických zátěží v ostravském regionu za využití nejnovějších poznatků v enviromentální oblasti .V současné době je hlavní činností společnosti těžba písku v Polance nad Odrou a příprava těžby surovin v dalších lokalitách ČR.

Aktuální politika EMS společnosti Ingea